Máy ép nước áp suất cao Kannegiesser

Liên hệ
2441 lượt xem
          | 2 đánh giá

Máy vắt nước tốc độ cao 800G Kannegiesser

Liên hệ
1124 lượt xem
          | 1 đánh giá

Bo điều khiển X - control

Liên hệ
2085 lượt xem

Bo điều khiển máy sấy DX-4

Liên hệ
2225 lượt xem

Bo điều khiển máy sấy

Liên hệ
2049 lượt xem

Máy sấy đồ vải công nghiệp DX25,DX34 - sấy 25-34kg

Liên hệ
2546 lượt xem
          | 1 đánh giá

Máy sấy công nghiệp Primus DX55/77/90 - sấy 55/77/90 kg

Liên hệ
2156 lượt xem
          | 2 đánh giá

Máy sấy công nghiệp Primus xếp chồng DX13/13 - DX20/20

Liên hệ
2089 lượt xem
          | 1 đánh giá

Máy giặt vắt công nghiệp Primus RX350 - 38kg

Liên hệ
1352 lượt xem
          | 1 đánh giá

Máy giặt đường hầm Kannegiesser 300-4000kg/giờ

Liên hệ
3147 lượt xem
          | 1 đánh giá

Máy giặt sấy xếp chồng Primus SPSC10/SPS10 - 10kg

Liên hệ
2466 lượt xem
          | 1 đánh giá