Sản phẩm » Máy giặt-vắt serie RX

Sản phẩm: Máy giặt-vắt serie RX
Model: 9, 12, 15 Kg
Liên hệ: 08.37225378


Tải Catalogue Tiếng Anh: Click here

Đặt tính kỹ thuật máy: Click here