Sản phẩm » Máy sấy serie T9 HP, T11 HP,T13 HP,T16 HP

Sản phẩm: Máy sấy serie T9 HP, T11 HP,T13 HP,T16 HP
Model: 9, 11, 13,16 Kg
Liên hệ: 08.37225378


Tải Catalogue Tiếng Anh: Click here

Đặt tính kỹ thuật máy: Click here

Mô hình máy sấy Primus công nghệ EVO4