Sản phẩm » Máy giặt - vắt serie FXB

Sản phẩm: Máy giặt - vắt serie FXB
Model: 18, 24 Kg
Liên hệ: 08.37225378


Tải Catalogue Tiếng AnhClick here

Đặt tính kỹ thuật máyClick here