Sản phẩm » Máy giặt - vắt serie MB

Sản phẩm: Máy giặt - vắt serie MB
Model: 26, 33, 44, 66 Kg
Liên hệ: 08.37225378


Tải Catalogue Tiếng AnhClick here

Đặt tính kỹ thuật máyClick here