Sản phẩm » Máy giặt - vắt serie FX

Sản phẩm: Máy giặt - vắt serie FX
Model: 7, 9, 12, 15, 20, 27, 32 Kg
Liên hệ: 08.37225378


Tải Catalogue FX180, FX240, FX280 Tiếng Việt: Click here

Tải Catalogue FX180, FX240, FX280 Tiếng Anh: Click here

Tải Catalogue FX65, FX80, FX105, FX135 Tiếng Anh: Click here

 Đặt tính kỹ thuật máy: Click here