Sản phẩm » Máy ủi cán serie I 50

Sản phẩm: Máy ủi cán serie I 50
Model: 1600, 2000, 2500, 3200 mm
Liên hệ: 08.37225378


Tải Catalogue Tiếng Việt: Click here

Tải Catalogue Tiếng Anh: Click here

Đặt tính kỹ thuật máy: Click here 

 

Φ