Sản phẩm » Máy giặt-vắt serie MB

Sản phẩm: Máy giặt-vắt serie MB
Model: 70, 90, 110, 140, 180 Kg
Liên hệ: 08.37225378


Tải Catalogue Tiếng AnhClick here

Đặt tính kỹ thuật máyClick here