Sản phẩm » Máy giặt-vắt serie FS

Sản phẩm: Máy giặt-vắt serie FS
Model: 33, 40, 55 Kg
Liên hệ: 08.37225378


Tải Catalogue Tiếng Việt: Click here

Tải Catalogue Tiếng Anh: Click here

Đặt tính kỹ thuật máyClick here