Sản phẩm » Máy giặt-vắt serie RX

Sản phẩm: Máy giặt-vắt serie RX
Model: 35, 52 Kg
Liên hệ: 08.37225378


 

Tải Catalogue Tiếng Việt: Click here

Tải Catalogue Tiếng Anh: Click here

 Đặt tính kỹ thuật máy: Click here